Slide Slide
Language Selection:     


TTBJ là gì? TTBJ (Tsukuba Test-Battery of Japanese, 筑波日本語テスト集) là tập hợp các bài thi được tạo ra và chỉnh sửa lại ở Trung tâm Lưu học sinh Đại Học Tsukuba
Bạn chỉ cần mạng internet và tai nghe để dự thi Nếu có mạng internet và tại nghe thì ở bất cứ nơi đâu và bất kỳ thời gian nào bạn cũng có thể làm bài thi tiếng Nhật.
Dự thi cá nhân và Dự thi tập thể Có 2 hình thức dự thi. Một là người học tự đăng ký (Dự thi cá nhân), hai là người tổ chức thi (giáo viên) đăng ký (Dự thi tập thể).