ระบบคอมพิวเตอร์และแบบทดสอบที่สามารถเข้ารับการทดสอบได้

ระบบคอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์ต้องมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้จึงจะสามารถเข้ารับการทดสอบได้

ระบบปฏิบัติการ Windows XP, Vista, 7, 8, Mac OS X
บราวเซอร์ IE 6ขึ้นไป、FireFox、Google Chrome
มอนิเตอร์ ความละเอียดของหน้าจอ 1024×768 ขึ้นไป
อื่นๆ Adobe Flash Player 9.0.28 ขึ้นไป
สามารถฟังเสียงได้
สามารถใช้ Javascript ได้
มีความเร็วในการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตเพียงพอที่จะสามารถแสดงผลภาพเคลื่อนไหว

แบบทดสอบที่สามารถเข้ารับการทดสอบได้

แบบทดสอบที่สามารถเข้ารับการทดสอบได้นั้นต่างกันระหว่างการทดสอบส่วนบุคคลและการทดสอบแบบหมู่คณะ
การทดสอบส่วนบุคคล
 • SPOT90i(90ข้อ,10~15นาที)
 • ไวยากรณ์90(90ข้อ,15~30นาที)
 • Kanji SPOT50(50ข้อ,10~15นาที)
 • แบบทดสอบวินิจฉัยความสามารถด้านคันจิชั้นต้น(120ข้อ,30~60นาที)
 • แบบทดสอบวินิจฉัยความสามารถด้านคันจิชั้นกลาง(120ข้อ,30~60นาที)
 • การทดสอบแบบหมู่คณะ
 • SPOT 90g(90ข้อ,10~15นาที)
 • ไวยากรณ์ 90(90ข้อ,15~30นาที)
 • ไวยากรณ์(ฟัง)30 (30ข้อ,10~15นาที)
 • ศัพท์(ฟัง) 30(30ข้อ,10~15นาที)
 • Kanji SPOT 50(50ข้อ,10~15นาที)
 • เสียงอ่านและการเขียนอักษรคันจิ 60(60ข้อ,20นาที)
 • คำศัพท์คันจิ 30(30ข้อ,10นาที)
 • แบบทดสอบวินิจฉัยความสามารถด้านคันจิชั้นต้น(120ข้อ,30~60นาที)
 • แบบทดสอบวินิจฉัยความสามารถด้านคันจิชั้นกลาง(120ข้อ,30~60นาที)
 • FAQ

  คำถามที่พบบ่อย

  Q:ค่าธรรมเนียมเข้ารับการทดสอบเท่าไหร่
  A:TTBJ ทั้งการทดสอบส่วนบุคคลและการทดสอบแบบหมู่คณะ ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ

  ปัญหาที่พบบ่อย

  Q:ตรวจสอบระบบแล้วแต่ไม่ผ่าน
  A:ระบบของท่านไม่สามารถเข้ารับการทดสอบของระบบของเราได้ ดังนั้นกรุณาเปลี่ยนระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อให้สามารถเข้ารับการทดสอบได้
  Q:ไม่ได้ยินเสียง
  A:กรุณาตรวจสอบว่าลำโพงในคอมพิวเตอร์ของท่านเปิดอยู่หรือไม่ และตรวจสอบว่าหูฟังเชื่อมต่อถูกต้องเรียบร้อยดีหรือไม่
  Q:โจทย์คำถามไม่ปรากฏบนหน้าจอ
  A:กรุณาเริ่มใหม่ตั้งแต่การล็อคอิน
  Q:เผลอไปปิดบราวเซอร์
  A:กรุณาเริ่มใหม่ตั้งแต่การล็อคอิน
  Q:เผลอคลิกปุ่ม กลับ ของบราวเซอร์ทำให้เกิดเออร์เร่อ
  A:กรุณาเริ่มใหม่ตั้งแต่การล็อคอิน
  Q:ไม่ได้รับอีเมลยืนยันการสมัครเข้ารับการทดสอบ
  A:อาจอยู่ในกล่องจดหมายขยะ กรุณาตรวจสอบโฟลเดอร์กล่องจดหมายขยะ
  Q:สมัครขอเข้ารับการทดสอบแล้วแต่ไม่ได้รับอีเมลตอบ
  A:อาจอยู่ในกล่องจดหมายขยะ กรุณาตรวจสอบโฟลเดอร์กล่องจดหมายขยะ

  เกี่ยวกับรูปแบบการเข้ารับการทดสอบ

  Q:การทดสอบส่วนบุคคลและการทดสอบแบบหมู่คณะต่างกันอย่างไร
  A: ต่างกันที่แบบทดสอบที่สามารถเข้ารับการทดสอบ กรณีประสงค์ใช้กับหมู่คณะกรุณาสมัครเข้ารับการทดสอบแบบหมู่คณะ กรณีการทดสอบแบบหมู่คณะต้องดำเนินการภายใต้สถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิจัย

  เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์

  Q:มีเวอร์ชั่นสำหรับระบบปฏิบัติการ Windows OS ไหม
  A:สามารถใช้ได้ทุกเวอร์ชั่นของระบบปฏิบัติการ Windows OS
  Q:เข้ารับการทดสอบด้วย Mac ได้ไหม
  A: ได้
  Q:มีข้อจำกัดด้านความเร็วในการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตไหม
  A: หากเป็นไฮสปีดอินเตอร์เน็ตปกติ ก็ไม่มีปัญหา

  อื่นๆ

  Q:หลังทำการทดสอบเสร็จแล้ว สามารถดูโจทย์คำถามข้อที่ผิดได้หรือไม่
  A: สำหรับ SPOT ไม่สามารถดูได้ ส่วนแบบทดสอบวินิจฉัยความสามารถด้านคันจิสามารถดูได้จากหน้าผลลัพธ์หน้าสุดท้ายของแต่ละส่วน กรุณาคลิกปุ่ม List เพื่อกลับไปดูหน้าผลลัพธ์

  Q: TTBJ ย่อมาจากอะไร
  A: TTBJ ย่อมาจาก Tsukuba Test-Battery of Japanese(รวมแบบทดสอบภาษาญี่ปุ่นทสึคุบะ)
  Q: TTBJ ใครเป็นผู้จัดทำขึ้น
  A: TTBJ พัฒนาขึ้นโดยคณาจารย์ของศูนย์นักศึกษาต่างชาติแห่งมหาวิทยาลัยทสึคุบะ
  Q: ใช้TTBJในการทำสำรวจ ไม่ทราบว่าในบทความควรเขียนอ้างอิงว่าอย่างไรดี
  A: กรุณาระบุข้อความต่อไปนี้ในส่วนคำขอบคุณหรือส่วนประกาศเกียรติคุณ “ในการวิจัยนี้ได้ใช้ TTBJ(○○○) ซึ่งพัฒนาขึ้นโดยศูนย์นักศึกษาต่างชาติแห่งมหาวิทยาลัยทสึคุบะ รายละเอียดเกี่ยวกับ TTBJ โปรดดู http://ttbj.jp/ “ (กรุณาระบุชื่อแบบทดสอบเช่น SPOT หรือ Kanji SPOT ใน TTBJ(○○○))

  <<<< BACK