Cấu hình thiết bị máy tính cần thiết và các dạng bài thi có thể dự thi

Cấu hình thiết bị máy tính tính cần thiết

Để làm bài thi, cần có cấu hình thiết bị dưới đây.

OS Windows XP, Vista, 7, 8, Mac OS X
Trình duyệt Internet IE 6 trở lên, FireFox, Google Chrome
màn hình Độ phân giải 1024×768 trở lên
Yêu cầu khác Adobe Flash Player 9.0.28 trở lên
Có thể phát âm thanh
Bật Javascript trên trình duyệt
Tốc độ mạng đủ nhanh để xem video.

Các dạng bài thi có thể dự thi

Loại bài thi có thể làm khác nhau tùy theo hình thức dự thi cá nhân hay dự thi tập thể.
Trong trường hợp dự thi cá nhân
 • SPOT90i (90 câu hỏi, 10~15 phút)
 • Ngữ pháp 90 (90 câu hỏi, 15~30 phút)
 • Spot chữ Hán 50 (50 câu hỏi, 10~15 phút)
 • Bài thi kiểm tra chẩn đoán năng lực chữ Hán trình độ Sơ cấp(120 câu hỏi, 30~60 phút)
 • Bài thi kiểm tra chẩn đoán năng lực chữ Hán trình độ Trung cấp(120 câu hỏi, 30~60 phút)
 • Trong trường hợp dự thi tập thể
 • Spot 90g (90 câu hỏi, 10~15 phút)
 • Ngữ pháp 90 (90 câu hỏi, 15~30 phút)
 • Ngữ pháp âm thanh 30 (30 câu hỏi, 10~15 phút)
 • Từ vựng âm thanh 30 (30 câu hỏi, 10~15 phút)
 • SPOT chữ Hán 50 (50 câu hỏi, 10~15 phút)
 • Đọc và viết chữ Hán 60 (60 câu hỏi, 20 phút)
 • Từ vựng chữ Hán 30 (30 câu hỏi, 10 phút)
 • Bài thi kiểm tra chẩn đoán năng lực chữ Hán trình độ Sơ cấp(120 câu hỏi, 30~60 phút)
 • Bài thi kiểm tra chẩn đoán năng lực chữ Hán trình độ Trung cấp(120 câu hỏi, 30~60 phút)
 • FAQ

  Cầu hỏi thường gặp

  Q: Lệ phí dự thi là bao nhiêu?
  A: Dự thi TTBJ gồm cả dự thi cá nhân và dự thi đoàn thể đều không mất phí.

  Các vấn đề thường gặp

  Q: Không qua được được quá trình kiểm tra cấu hình hệ thống máy tính.
  A: Cấu hình thiết bị máy tính của bạn không thể làm bài thi được. Hãy sử dụng máy tính khác để làm bài thi.
  Q: Không thể nghe thấy âm thanh.
  A: Hãy kiểm tra xem biểu tượng âm lượng của thiết bị đã được bật hay chưa. Mặt khác, kiểm tra lại kết nối tai nghe với máy tính.
  Q: Câu hỏi không được hiển thị.
  A: Hãy làm lại từ đăng nhập.
  Q: Tôi bấm nhầm đóng trang mất rồi.
  A: Hãy làm lại từ đăng nhập.
  Q: Tôi bấm nhầm nút quay lại và bị lỗi.
  A: Hãy làm lại từ đăng nhập.
  Q: Không nhận được email xác nhận đăng ký dự thi.
  A: Có khả năng là email của chúng tôi bị phân loại vào hòm thư spam. Hãy kiểm tra hòm thư spam.
  Q: Không nhận được mail kết thúc bài thi.
  A: Có khả năng là email của chúng tôi bị phân loại vào hòm thư spam. Hãy kiểm tra hòm thư spam.

  Về hình thức bài thi

  Q: Dự thi cá nhân và dự thi tập thể có sự khác nhau như thế nào?
  A: Loại bài thi có thể làm sẽ khác nhau. Nếu bạn muốn sử dụng với nhiều người thì hãy đăng ký dự thi tập thể. Trong trường hợp dự thi tập thể, chủ thể đăng ký phải là cơ quan nghiên cứu hoặc cơ quan giáo dục.

  Về thiết bị máy tính

  Q: Có yêu cầu nào đối với phiên bản hệ điều hành Window không?
  A: Mọi phiên bản hệ đều hành Window hiện tại đều được hỗ trợ.
  Q: Dùng Mac có thể làm bài thi được không?
  A: Được.
  Q: Có hạn chế nào với tốc độ mạng không?
  A: Nếu sử dụng mạng kết nối tốc độ cao bình thường không có vấn đề gì.

  Khác

  Q: Sau khi làm bài xong, có thể xem lại những chỗ đã sai được không?
  A: Về bài thi SPOT, bạn không thể xem lại được. Còn Bài thi kiểm tra chẩn đoán năng lực chữ Hán, bạn có thể xem lại từ “trang kết quả” ở cuối mỗi phần. Để quay trở về “trang kết quả”, hãy bấm nút List.

  Q: TTBJ là viết tắt của từ gì?
  A: TTBJ là viết tắt của Tsukuba Test-Battery of Japanese (tuyển tập sưu tầm các bài thi Tsukuba).
  Q: Ai là tác giả của TTBJ?
  A: Tác giả của TTBJ là các giáo viên tại Trung tâm lưu học sinh trường Đại học Tsukuba.
  Q: Tôi đã sử dụng TTBJ để nghiên cứu. Tôi nên ghi như thế nào vào bài luận văn?
  A: Hãy sử dụng câu dưới ở phần lời cảm ơn: “Để thực hiện nghiên cứu này, tôi đã sử dụng TTBJ (○○○) do Trung tâm lưu học sinh trường Đại học Tsukuba sáng tác. Truy cập http://ttbj.jp/ để biết thêm chi tiết về TTBJ.” (Hãy ghi tên bài thi cụ thể như SPOT hoặc SPOT chữ Hán v.v.. vào ngoặc đơn (○○○).)