Sơ lược

Về TTBJ(Tsukuba Test-Battery of Japanese)

TTBJ (Tsukuba Test-Battery of Japanese,筑波日本語テスト集) là tập hợp các bài thi được tạo ra và chỉnh sửa lại ở Trung tâm Lưu học sinh Đại Học Tsukuka. Với mạng internet, chúng tôi đã tạo điều kiện để các bạn có thể dự thi một cách dễ dàng. TTBJ có nhiều loại bài thi. Từ mục đích của bài thi có thể phân làm hai dạng bài thi chính là (1) kiểm tra phân loại trình độ và (2) kiểm tra chẩn đoán trình độ. Hiện tại ,với dạng bài thi (1) kiểm tra phân loại trình độ chúng tôi công khai hai loại bài thi là SPOT và SPOT chứ Hán, với dạng bài thi (2) kiểm tra chẩn đoán trình độ chúng tôi công khai bài thi kiểm tra chẩn đoán năng lực chữ Hán. SPOT là bài thi kiểm tra năng lực ứng dụng tiếng Nhật trong thời gian ngắn. Bài thi SPOT không chỉ được sử dụng để kiểm tra phân loại trình độ mà còn được sử dụng rộng rãi trong và ngoài nước Nhật Bản với nhiều mục đích khác như nghiên cứu quá trình học tập tiếng Nhật. Bài thi kiểm tra chẩn đoán năng lực chữ Hán với khả năng hiện thị kết quả thi bằng biểu đồ giúp người dự thi nhận ra được những điểm mạnh và điểm yếu về khả năng sử dụng chữ Hán từ đó giúp ích cho việc học tập sau này. Ngoài những bài thi trên chúng tôi sẽ tiếp tục công khai cách bài thi khác trong thời gian tới.

Về SPOT(Simple Performance-Oriented Test)

Là bài thi như thế nào?:

Trên màn hình sẽ hiện lên một câu. Trong câu đó có một dấu ngoặc đơn ( ). Khi câu hiện lên đồng thời có âm thanh đọc của câu. Bạn vừa nghe và tìm chữ hiragana thích hợp để điền vào dấu ngoặc đơn ( ) trong 4 sự lựa chọn ở dưới. Lưu ý thời gian để trả lời là rất ngắn.

Bài thi này kiểm tra khả năng gì?

Cho dù với thời gian thong thả bạn có để đọc hiểu hay nghe hiểu một bài văn nào đó, nhưng nếu không thể hiểu ngay thì bạn không thể ứng dụng trong giao tiếp thực tế. Vì bài thi này nhằm mục đích kiểm tra khả năng sử dụng tiếng Nhật trong thực tế nên có thể bạn sẽ cảm thấy khó nghe hay thời gian trả lời quá ngắn. Nếu bạn thực sự là người có năng lực bạn sẽ thấy nghe rõ ràng và đủ thời gian để trả lời.

Trước khi bắt đầu làm bài thi

Trước khi bắt đầu làm bài thi có phần luyện tập. Bạn có thể làm lặp lại phần luyện tập nhiều lần. Hãy bắt đầu làm bài thi khi đã hiểu rõ cách làm. Hãy điều chỉnh âm lượng phù hợp với bạn.

Các loại SPOT

Với hình thức dự thi cá nhân chỉ có một loại bài SPOT. Đó là bản Ver.90 gồm có 90 câu hỏi từ trình độ sơ cấp đến trình độ cao cấp.

Chú ý
Sau khi bắt đầu làm bài thi, không bấm nút quay lại trên trình duyệt.
Hãy bắt đầu làm bài thi, trả lời câu hỏi và kết thúc theo các chỉ dẫn trên màn hình

Kết quả bài thi

Để kết thúc phần hiện tại và chuyển sang phần tiếp theo, hãy bấm nút close.

Bài thi ngữ pháp

Là bài thi như thế nào?

Đây là bài thi kiểm tra kiến thức về ngữ pháp. Hãy lựa chọn từ thích hợp để điền vào chỗ trống trong câu. Các câu độc lập, không liên quan đến nhau. Tùy theo trình độ, có ghi cách đọc trên những chữ Hán khó. Bài thi có 3 phần. Mỗi phần có 30 câu hỏi hạn chế trong trong 10 phút, tổng cộng có 90 câu hỏi trong 30 phút. Bạn có thể trả lời câu hỏi theo tốc độ của mình. Nếu có câu hỏi không trả lời được hãy bấm nút →(next) bỏ qua để làm câu tiếp theo cho đến khi kết thúc bài thi.

Ví dụ bài thi

Bài thi sẽ hiện lên màn hình như hình bên dưới. Hãy chọn một trong số các sự lựa chọn.

Cấu trúc bài thi

Ngữ Pháp bản 90 gồm có 3 phần với những mức độ khó khác nhau. Mỗi phần có 30 câu hỏi. Ngữ pháp bản 90-1 là phần dễ, ngữ pháp 90-3 là phần khó.

Những điều chú ý khi làm bài thi

 • Sau khi bắt đầu làm bài thi, không bấm nút quay lại trên trình duyệt. Nếu bấm quay lại bài thi sẽ bị kết thúc.
 • Trước khi bắt đầu làm bài thi có phần luyện tập. Bạn có thể làm lặp lại phần luyện tập nhiều lần.
 • Hãy bắt đầu làm bài thi, trả lời câu hỏi và kết thúc theo các chỉ dẫn trên màn hình.

Về bài thi SPOT chữ Hán

Là bài thi như thế nào?

Trên màn hình sẽ hiện lên một câu. Trong câu đó có một dấu ngoặc đơn ( ). Lúc câu hiện lên đồng thời có âm thanh đọc của câu. Bạn vừa nghe và tìm chữ Hán thích hợp để điền vào dấu ngoặc đơn ( ) trong 4 sự lựa chọn. Lưu ý thời gian để trả lời là rất ngắn.

null

Bài thi này kiểm tra khả năng gì?

Nếu có nhiều thời gian suy nghĩ thì có thể đọc hiểu được ý nghĩa của từ Hán hay nhớ ra được từ Hán của từ đã nghe được. Nhưng trong giao tiếp thực tế nếu bạn không thể đọc hiểu hay nhớ ra ngay lập tức thì kiến thức đó không được sử dụng một cách có hiệu quả. Vì bài thi này nhằm mục đích kiểm tra khả năng sử dụng chữ Hán trong thực tế nên có thể bạn sẽ cảm thấy với việc vừa nghe và đọc câu thì thời gian để trả lời là quá ngắn. Nhưng nếu bạn thực sự là người có năng lực bạn cảm sẽ thấy đủ thời gian để trả lời.

Trước khi bắt đầu làm bài thi

Trước khi bắt đầu làm bài thi có phần luyện tập. Bạn có thể làm lặp lại phần luyện tập nhiều lần. Sau khi bắt đầu làm bài thi thì không thể quay trở về được nên hãy luuyện tập nhiều lần cho đến khi hiểu rõ cách làm thì bắt đầu làm bài thi. Hãy điều chỉnh âm lượng phù hợp với bạn.

Các loại bài thi SPOT chữ Hán

Chỉ có một loại bài thi SPOT chữ Hán dành cho người dự thi cá nhân. Có 50 câu hỏi gồm 20 câu hỏi trình độ độ sơ cấp và 30 câu hỏi trình độ trung cao cấp.

Chú ý
Sau khi bắt đầu làm bài thi, không bấm nút quay lại trên trình duyệt.
Hãy bắt đầu làm bài thi, trả lời câu hỏi và kết thúc theo các chỉ dẫn trên màn hình.

Về bài thi kiểm tra chẩn đoán năng lực chữ Hánて

Là bài thi như thế nào?

Bài thi gồm 12 phần giống như hình bên dưới. Từng phần có 10 câu hỏi, tổng cộng có 120 câu hỏi. Tất cả các câu hỏi đều yêu cầu lựa chọn một trong 4 sự lựa chọn. Trong đó có những câu hỏi có phát âm. Thời gian để trả lời câu hỏi cho từng phần là 5 phút với trình độ sơ cấp và 4 phút với trình độ trung cấp. Nếu bạn trả lời nhanh thì có thể kết thúc sớm. Thời gian giới hạn của bài thi là 60 phút.

null

Bài thi này kiểm tra khả năng gi?

Bài thi này nhằm đánh giá khả năng vận dụng chữ Hán một cách tổng hợp, đồng thời chỉ ra những điểm yếu cần khắc phục của bạn. Bài thi không chỉ kiểm tra về khả năng bạn có thể đọc, có thể viết, có thể biết được bao nhiêu chữ Hán. Vì vậy, nếu gặp những chữ Hán dù chưa biết hãy dùng những kiến thức đã có để suy luận và trả lời câu hỏi. Bài thi này sẽ cung cấp những thông tin có ích cho việc học chữ Hán sau này của bạn.

Trước khi bắt đầu làm bài thi

Từng phần thi có 10 câu hỏi. Có phần luyện tập với 2 câu hỏi ví dụ trước mỗi phần thi. Bạn có thể làm lặp lại phần luyện tập nhiều lần. Sau khi bắt đầu làm bài thi thì không thể quay trở về được nên hãy luyện tập nhiều lần cho đến khi hiểu rõ cách làm thì bắt đầu làm bài thi. Có hai phần trong bài thi sử dụng âm thanh vì vậy hãy điều chỉnh âm lượng phù hợp với bạn.

Các loại bài thi kiểm tra chẩn đoán năng lực chữ Hán

Có Kiểm tra trình độ sơ cấp và Kiểm tra trình độ trung cấp.

Bài thi kiểm tra chẩn đoán năng lực chữ Hán trình độ sơ cấp

Kiểm tra trình độ sơ cấp tương đương với trình độ đã học khoảng 200 chữ Hán cơ bản (N3 trong Thi năng lực tiếng Nhật).

 • Chọn chữ Hãn trái nghĩa
 • Chọn cách đọc của từ Hán trong câu
 • Chọn chữ Hán có cách đọc giống nhau
 • Chọn chữ Hán thể hiện từ ngữ trong câu
 • Chọn yếu tố cấu tạo chữ Hán
 • Chọn chữ Hán phù hợp với những chữ kana sau chữ Hán
 • Chọn cách dùng từ ngữ tùy theo từ loại của từ Hán
 • Chọn từ Hán phù hợp với ngữ cảnh (điều kiện ngữ pháp)
 • Chọn từ Hán phù hợp với ngữ cảnh (điều kiện ý nghĩa)
 • Chọn chữ Hán được sử dụng chung trong 3 từ Hán được nghe
 • Chọn từ Hán mang ý nghĩa phù hợp với âm thanh được nghe
 • Chọn cách cấu tạo chữ Hán

Bài thi kiểm tra chẩn đoán năng lực chữ Hán trình độ trung cấp

Kiểm tra trình độ trung cấp tương đương với trình độ đã học khoảng 500 chữ Hán (Basic Kanji Book vol.1 & 2).

 • Chọn chữ Hãn trái nghĩa
 • Chia ra những từ Hán dựa vào đơn vị ý nghĩa
 • Chọn cách đọc của từ Hán trong câu
 • Chọn chữ Hán có cách đọc giống nhau
 • Chọn chữ Hán thể hiện từ ngữ trong câu
 • Chọn bộ thủ của chữ Hán
 • Chọn chữ Hán phù hợp với những chữ kana sau chữ Hán
 • Chọn cách dùng từ ngữ tùy theo từ loại của từ Hán.
 • Chọn từ Hán phù hợp với ngữ cảnh (điều kiện ngữ pháp hoặc ý nghĩa)
 • Chọn chữ Hán được sử dụng chung trong 3 từ Hán được nghe
 • Chọn từ Hán mang ý nghĩa phù hợp với âm thanh được nghe
 • Chọn chữ Hán cùng thuộc vào một loại dựa vào ý nghĩa, từ loại, hình dáng của chữ v.v.

Chú ý

Sau khi bắt đầu làm bài thi, không bấm nút quay lại trên trình duyệt.
Hãy bắt đầu làm bài thi, trả lời câu hỏi và kết thúc theo các chỉ dẫn trên màn hình.

Kết quả bài thi và xem lại bài

Trong bài thi kiểm tra chẩn đoán trình độ chữ Hán, sau khi kết thúc mỗi phần thi kết quả sẽ được hiện lên với dấu ○ (đúng) và × (sai). Bấm vào câu trả lời nếu muốn xem lại. Bạn có thể xem lại tất cả các câu trả lời dù đúng hay sai. Sau khi xem lại xong và muốn chuyển sang phần tiếp theo hãy bấm nút Close.

Kết quả toàn bộ bài thi

Sau khi hoàn thành tất cả bài thi, sẽ chuyển sang trang hiện thị kết quả với 2 sự lựa chọn. 1) Hiện biểu đồ kết quả. 2) Tải xuống kết quả bằng PDF.

null

Với lựa chọn "Hiện biểu đồ kết quả", màn hình sẽ hiện thị biểu đồ tỷ lệ trả lời đúng câu hỏi. Với phần thi tỷ lệ trả lời đúng dưới 70%, biểu đồ sẽ thể hiện bằng mầu đỏ. Đây là điểm yếu của bạn, vì vậy hãy suy nghĩ sau này nên học chữ Hán như thế nào để khắc phục điểm yếu này. Với lựa chọn "Tải xuống kết quả bằng PDF", bạn có thể xem toàn bộ bảng kết quả.

null

<<<< BACK


Các bước dự thi

 • Đăng ký dự thi: Hãy kiểm tra các thiết bị máy tính rồi điền tên và địa chỉ email của bạn.
 • Nhận mail: ID và mật khẩu để dự thi sẽ được gửi tới địa chỉ email của bạn.
 • Đăng nhập: Đăng nhập vào hệ thống thi qua mạng.
 • Làm bài thi: Câu hỏi sẽ được hiện lên. Hãy bắt đầu làm bài thi.
 • Kết quả: Kết quả sẽ được hiện lên màn hình. Sau khi hoàn thành tất cả bài thi, bạn có thể tải xuống bảng kết quả bằng PDF.

Chú ý dự thi cá nhân
  Khi bạn đăng ký dự khi, chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra cấu hình hệ thống máy tính.
  Trong trường hợp cấu hình hệ thống máy tính của bạn không đáp ứng được yêu cầu
  thì bạn không thể dự thi.
  Điền địa chỉ email bằng bảng chữ latin.

<<<< BACK

Tiêu chuẩn đánh giá

■SPOT90

Điểm Đánh giá trình độ* Giải thích Trình độ Thi năng lực tiếng Nhật**
0~30 Nhập môn Hầu như chưa học tiếng Nhật. Không có
31~55 Sơ cấp Với tốc độ chậm có thể hiểu được tiếng Nhật cơ bản trong cuộc sống hàng ngày. N4,N5
56~80 Trung cấp Với tốc độ giao tiếp bình thường có thể hiểu được tiếng Nhật trong các trường hợp thường ngày. N3,N2
81~90 Cao cấp Với tốc độ giao tiếp bình thường có thể hiểu được tiếng Nhật trong nhiều lĩnh vực. N1
 • * Đây là một tiêu chuẩn để phân tích kết quả, không phải là tiêu chuẩn tuyệt đối.
 • **Đối với đánh giá trình độ thi năng lực tiếng Nhật thì xin hãy hiểu đây chỉ là tiêu chuẩn đánh giá tương đương và không có nghĩa đảm bảo bạn sẽ thi đỗ.


■Grammar90

Điểm Đánh giá trình độ* Giải thích Trình độ Thi năng lực tiếng Nhật**
0~20 Nhập môn Hầu như chưa học tiếng Nhật. Không có
21~50 Sơ cấp Có kiến thức ngữ pháp trình độ sơ cấp. Có thể hiểu tiếng Nhật đơn giản với những từ trong phạm vi nhất định. N4,N5
51~80 Trung cấp Có kiến thức ngữ pháp trình độ trung cấp. Có thể hiểu tiếng Nhật trong cuộc sống hàng ngày. N3,N2
81~90 Cao cấp Có kiến thức ngữ pháp trình độ cao cấp. Có thể hiểu tiếng Nhật trong nhiều lĩnh vực. N1
 • * Đây là một tiêu chuẩn để phân tích kết quả, không phải là tiêu chuẩn tuyệt đối.
 • **Đối với đánh giá trình độ thi năng lực tiếng Nhật thì xin hãy hiểu đây chỉ là tiêu chuẩn đánh giá tương đương và không có nghĩa đảm bảo bạn sẽ thi đỗ.


■Kanji SPOT50

Điểm Đánh giá trình độ* Giải thích Trình độ Thi năng lực tiếng Nhật**
0~15 Nhập môn Hầu như chưa học chữ Hán hoặc mới bắt đầu học (khoảng 100 chữ). Không có hoặc N5
16~30 Sơ cấp

Đã học khoảng 300~500 chữ trong Basic Kanji Book vol.1, vol.2

N4
31~40 Trung cấp Đã học khoảng 740 chữ trong Intermediate Kanji Book vol.1 N3,N2
41~50 Cao cấp Đã học khoảng 1.200 chữ trong Intermediate Kanji Book vol.2 N1
 • * Đây là một tiêu chuẩn để phân tích kết quả, không phải là tiêu chuẩn tuyệt đối. (Đặc biệt đối với những học viên thuộc những nước sử dụng chữ Hán, dù không học chữ Hán trong quá trình học tiếng Nhật nhưng cũng có khả năng đạt được điểm cao)
 • ** Đối với đánh giá trình độ thi năng lực tiếng Nhật thì xin hãy hiểu đây chỉ là tiêu chuẩn đánh giá tương đương và không có nghĩa đảm bảo bạn sẽ thi đỗ.

<<<< BACK

Đăng ký dự thi